Kontrast: AA
Czcionka: A- A A+

POChP jest chorobą, której można zapobiegać i którą można skutecznie leczyć1. Jednak niezwykle istotne jest prawidłowe stosowanie leków zaleconych przez lekarza. Dlatego przygotowaliśmy instrukcje w formie filmów, które pokazują jak poprawnie używać inhalatorów. Obok filmów znajdziesz tutaj informacje o inhalatorach.

Ważne!

Pamiętaj, że przed inhalacją leku należy zapoznać się z oryginalną instrukcją obsługi inhalatora znajdującą się w ulotce dla pacjenta dołączoną do opakowania.

Inhalator ciśnieniowy (pMDI)

Lek uwalniany jest z dyszy w postaci mgiełki, którą należy efektywnie zainhalować, czyli wciągnąć jak najgłębiej do płuc.

W przypadku inhalatorów typu pMDI uwolnienie dawki (naciśnięcie pojemnika z lekiem) powinno być skoordynowane z początkiem wdechu.

Inhalator suchego proszku

Na rynku funkcjonuje wiele różnych rodzajów inhalatorów proszkowych.
Cechą wspólną inhalatorów tego typu jest to, że proszek uwalniany jest z inhalatora tylko w momencie, kiedy pacjent zasysa powietrze przez inhalator.

Ma to swoje zalety, ponieważ zapewnia koordynację z wdechem. Ze względu na różnice w budowie różna jest także technika inhalacji.

Pewną niedogodnością jest to, że wdech inicjujący inhalację powinien mieć siłę dostosowaną do typu inhalatora. Jeżeli będzie on zbyt słaby dla danego typu inhalatora, to nie będzie możliwy pełny efekt leczniczy. Stąd konieczność doboru inhalatora i przeszkolenie pacjenta.

1. https://goldcopd.org/wp-content/uploads/2019/12/GOLD-2020-FINAL-ver1.2-03Dec19_WMV.pdf (11.05.2020)

Materiał wewnętrzny Chiesi

Ostatnia aktualizacja strony 22 czerwca 2022

Właściciel serwisu

Chiesi Spraw by świat poczuł się lepiej BCorp certyfikat