Kontrast: AA
Czcionka: A- A A+

Jeśli na podstawie rozmowy z pacjentem (tzw. wywiadu), po stwierdzeniu typowych objawów oraz potwierdzeniu rozpoznania w badaniach dodatkowych (spirometria) zostanie zdiagnozowane POChP, lekarz w zależności od nasilenia objawów zleci odpowiednie leczenie.

Diagnoza1

Leczenie1

* FEV1/VC <DGN

FEV1 czyli natężona objętość wydechowa pierwszosekundowa – jest to objętość powietrza, którą w trakcie badania spirometrycznego osoba badana jest w stanie wydmuchać z płuc w trakcie bardzo silnego wydechu w ciągu pierwszej sekundy pomiaru

VC czyli pojemność życiowa – największa objętość powietrza, którą  można wciągnąć do płuc albo wydmuchać pomiędzy maksymalnym wydechem a maksymalnym wdechem.

DGN czyli dolna granica normy. Normy są ustalane w obrębie populacji m.in. w oparciu o płeć, wiek, wzrost i masę ciała. Obturacja to stan, kiedy następuje zmniejszenie wskaźnika FEV1/VC poniżej dolnej granicy normy oraz 5 percentyla wartości prawidłowych. Wynik wyrażony w precentylach określający normę jest zależny od wieku, płci, masy ciała i wzrostu.

 

1. Zmodyfikowano na podstawie raportu GOLD 2023
https://goldcopd.org/2023-gold-report-2/

Materiał wewnętrzny Chiesi

Ostatnia aktualizacja strony 19 kwietnia 2023

Właściciel serwisu

Chiesi Spraw by świat poczuł się lepiej BCorp certyfikat