Kontrast: AA
Czcionka: A- A A+

Objawy występujące w przebiegu POChP mogą istotnie wpływać na codzienne funkcjonowanie pacjentów. Chorzy zgłaszają przewlekły kaszel, odkrztuszanie plwociny (zazwyczaj rano) oraz występowanie duszności początkowo wysiłkowej, nasilającej się z upływem czasu, wreszcie spoczynkowej1.

Nie wiesz jak rozpoznać POChP?

Czym jest POChP?
lub
Wypełnij test oceny ryzyka
Przewlekły kaszel.Przewlekły kaszel.
Stopniowo narastająca duszność, początkowo pojawiająca się w trakcie wysiłku fizycznego.Stopniowo narastająca duszność, początkowo pojawiająca się w trakcie wysiłku fizycznego.
Obniżona tolerancja wysiłku.
Przewlekłe odkrztuszanie plwociny (wydzieliny).

Obok objawów podstawowych POChP pojawiać się mogą także inne dodatkowe objawy. Niektóre z nich mogą wynikać z okresowych zaostrzeń spowodowanych np. infekcjami, jak również przez zanieczyszczenia powietrza1.

Są też objawy, które mogą towarzyszyć postępowi choroby – jak np. postępująca utrata masy ciała, prowadząca do wyniszczenia tzw. kacheksji.

Niepokojącym objawem jest krwioplucie, ponieważ może ono wynikać z dodatkowej choroby towarzyszącej np. raka płuc i wymaga pilnej diagnostyki1, 2.

Infekcyjne zaostrzenie POChP można podejrzewać, gdy nasileniu się duszności towarzyszy3:

  • nasilenie kaszlu
  • zwiększenie objętości wykrztuszanej plwociny ze zmianą jej wyglądu na śluzowo-ropny (tzn. jest ona bardziej gęsta i ma zabarwienie żółto-zielonkawe)
  • podwyższenie temperatury ciała (temperatura ciała często jednak pozostaje prawidłowa)

Zaostrzenie POChP w większości przypadków spowodowane jest infekcją dróg oddechowych. Najczęściej jest to infekcja wirusowa popularnie nazywana przeziębieniem1, 3. Zazwyczaj nie ma potrzeby natychmiastowego włączania antybiotyku. Jeśli krótkotrwałe leczenie nie przyniesie poprawy należy skontaktować się z lekarzem1.

Aby zapobiegać zaostrzeniom choroby, należy unikać infekcji. Warto w okresie jesiennym (wrzesień, październik) zaszczepić się przeciwko grypie. Znacznie ma także prawidłowe odżywianie, ubieranie się oraz wysiłek fizyczny1.

Nasilenie duszności nie zawsze wiąże się z infekcją. Przyczyną może być postęp choroby lub nadwrażliwość oskrzeli wywołana innymi czynnikami niż infekcyjne – np. zanieczyszczeniem powietrza. Może być wówczas potrzebna modyfikacja leczenia. Taka sytuacja wymaga kontaktu z lekarzem.

1. https://goldcopd.org/wp-content/uploads/2019/12/GOLD-2020-FINAL-ver1.2-03Dec19_WMV.pdf (11.05.2020)
2. Wagner PD Eur Respir J 2008; 31: 492-501
3. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc dotyczące rozpoznawania i leczenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc Pneumonol Alergol Pol 2014; 82(3): 227-263
4. Raport CEESTAHC pt. „Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc (POChP)” Kraków 2018, http://www.chiesi.pl/img/download/POCHP_sklad_scalony_FINAL.pdf (11.05.2020)

Materiał wewnętrzny Chiesi

Ostatnia aktualizacja strony 14 lipca 2022

Właściciel serwisu

Chiesi Spraw by świat poczuł się lepiej BCorp certyfikat