Kontrast: AA
Czcionka: A- A A+

Działaniem niepożądanym produktu leczniczego jest każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego.

Jeżeli chcą Państwo zgłosić działanie niepożądane, prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza https://smz.ezdrowie.gov.pl lub przekazanie zgłoszenia zgodnie z wytycznymi dostępnymi na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych http://www.urpl.gov.pl/pl.
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Materiał wewnętrzny Chiesi

Ostatnia aktualizacja strony 8 grudnia 2020

Właściciel serwisu

Chiesi Spraw by świat poczuł się lepiej BCorp certyfikat