Kontrast: AA
Czcionka: A- A A+

Wspólnie z naszymi ekspertami przygotowaliśmy zbiór informacji, które pomogą zarówno chorym na POChP oraz ich bliskim w skutecznej walce z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc. Znajdziecie tutaj wiedzę zarówno o czynnikach ryzyka, procesie diagnozy, przebiegu leczenia, stadiach choroby, jak i samej profilaktyki. Zapraszamy do zapoznania się z artykułami ekspertów.

Błędy popełniane przez chorych na POChP

W naturze człowieka leży popełnianie błędów – jest to prawda znana i powtarzana od wieków. Większość błędów wynika z braku wiedzy na dany temat.

dr n. med. Joanna Mazurek

Infekcje u chorych na POChP

Chorzy na POChP są w szczególnej grupie ryzyka zakażeń układu oddechowego. Okres jesienno-zimowy sprzyja tego typu zachorowaniom w całej populacji.

dr n. med. Joanna Mazurek

Żywienie chorych na POChP

Osoba chora na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc musi codziennie zmagać się z wieloma problemami. Objawy takie jak duszność, kaszel, odkrztuszanie plwociny, często dezorganizują osobiste i społeczne życie chorych.

dr n. med. Joanna Mazurek

Jak zmniejszyć ryzyko zaostrzeń u chorych na POChP

Całość postępowania leczniczego polega zarówno na zastosowaniu optymalnej farmakoterapii jak i działaniach pozafarmakologicznych takich jak edukacja, rehabilitacja, wsparcie psychologiczne oraz społeczno-opiekuńcze.

dr n. med. Joanna Mazurek

Codzienne życie z POChP

Osoba chora na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc musi codziennie zmagać się z wieloma problemami. Objawy takie jak duszność, kaszel, odkrztuszanie plwociny, często dezorganizują osobiste i społeczne życie chorych.

dr n. med. Joanna Mazurek

POChP w Polsce i na świecie – dane epidemiologiczne

Dane epidemiologiczne wskazują, że POChP jest poważnym problemem zdrowotnym. Liczba chorych na świecie sięga nawet ponad 380 milionów. Częstość jej występowania określa się średnio na poziomie 11,7%.

dr n. med. Joanna Mazurek

POChP – naturalny przebieg choroby

Przebieg naturalny POChP może być różny u poszczególnych chorych. Zależy on od bardzo wielu czynników. Przede wszystkim od wieku w jakim choroba się rozpoczęła.

dr n. med. Joanna Mazurek

Kto może zachorować na POChP

Przewlekła obturacyjna choroba płuc rozwija się najczęściej u osób palących papierosy. Nawet 80% pacjentów z postawionym rozpoznaniem POChP podaje, że pali lub paliło papierosy.

dr n. med. Joanna Mazurek

POChP, a astma – podobieństwa i różnice

Astma i przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) są przewlekłymi schorzeniami układu oddechowego, ale pomiędzy tymi chorobami istnieją zasadnicze różnice zarówno w zakresie patogenezy, jak i patofizjologii zmian w układzie oddechowym.

dr n. med. Joanna Mazurek

Materiał wewnętrzny Chiesi

Ostatnia aktualizacja strony 22 czerwca 2022

Właściciel serwisu

Chiesi Spraw by świat poczuł się lepiej BCorp certyfikat